MENYTEST F MENYTEST

Roslagens Biodieselcenters logo

Bio 100 Förnyelsebar energi med oslagbara fördelar för dig, miljön och klimatet

Roslagens Biodieselcenters målsättning är att hjälpa de som idag använder fossil eldningsolja och fordonsdiesel att enkelt växla till miljövänlig och klimatneutral Biodiesel Bio 100. Utan att investera i ny teknik, men med bibehållen driftsäkerhet och funktionalitet samt stora ekonomiska vinster. Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar ansvar för alla steg, du får en tillförlitlig ”trycka på knappen” teknik samtidigt som du kommer att få minskade driftkostnader.

 

Vision

 

Vi vill hjälpa alla som vill byta fossil diesel till 100 % förnyelsebar Bio 100. Ett smart byte som är bra för miljön, klimatet och som minskar dina driftkostnader. Samtidigt kan vi garantera funktionalitet och driftsäkerhet med minimala anpassningskostnader.

 

Roslagens Biodieselcenter AB

Lilla Garns Gård

186 97 Brottby

Telefon: 0709-851523
E-post:
goran.granqvist@biodieselcenter.se